Мирослав Балтаджиев Хасково Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната

д-р Мирослав Балтаджиев

СПЕЦИАЛНОСТ:
Вътрешни болестиЕндокринология и болести на обмяната

Няма налични снимки на кабинета

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник 14.00 - 18.00
Вторник 8.00 - 12.00
Четвъртък 14.00 - 18.00
ИЗВЪРШВАНИ ДЕЙНОСТИ:

Диагностика

Лечение

Рехабилитация и наблюдение на болни

Консултации и профилактика по ендокринология и болести на обмяната


КОНТАКТ:

ТЕЛЕФОН: 0889221958